JAAP ( JACOB ) VENKER - . geboren in Haarlem, 20-01-1949. Auteur, uitvinder. Sinds 1979 woonachtig in Sint Anthonis ( Noord-Brabant).

Zonder zijn wetenschappelijke studie ( eerst psychologie, later rechten) te hebben afgerond heeft Jacob Venker altijd gestudeerd en daarbij gestreefd naar verwerving van een zo breed mogelijke kennis. Na de middelbare school woonde hij eind jaren zestig enige tijd in het Middenwesten van Amerika en volgde daar universitair onderwijs. Als jongste telg uit een techneuten geslacht ( grootvader H.W. Venker ooit een bekende Bredase architect en docent bouwkunde aan de KMA, vader H.J.M., werktuigbouwkundig ingenieur en uitvinder vande mosaic-printer, tevens CEO bij S.A. Honeywell Bull, Amsterdam ) ontwikkelde hij in zijn jeugd al grote belangstelling voor astronomie, het weer en de meteorologie. Maar later, met name door zijn belangstelling voor psychologische onderwerpen, raakte hij meer dan buitensporig geïnteresseerd in de serieuze astrologiebeoefening. Aangezien hij een man is van ‘meten is weten’ of ‘eerst zien, dan geloven’ ontdekte hij daardoor de wetenschappelijke kant van dit -overigens ook voor hem- nog altijd omstreden terrein. Dat leidde al vrij vlot daarna (1973) tot zijn ontwerp van een nieuw type horloge, de Astrowatch, en leverde hem dat uiteindelijk tevens een Amerikaans (design) patent op. De toentertijd nog bestaande bekende Zwitserse horlogefabriek Revue-Thommen verzorgde de productie ervan en samen met het bij Uitgeverij Ankh-Hermes uitgegeven gelijknamige boek dat hij over dit horloge schreef. Voor de wereld van astrologen, zowel in binnen- als buitenland werd dit een krachtig gewaardeerde, tevens verfrissende nieuwe impuls ten behoeven van de zo geheten uurhoek-astrologie. Een replica van zijn horloge, met een diameter van anderhalve meter, hangt sinds 1997 permanent aan het plafond van de raadszaal in het (sinds 2022 voormalige) gemeentehuis van zijn woonplaats Sint Anthonis.

 

In 1971 raakte hij bevriend met de Utrechtse hoogleraar en parapsycholoog prof.dr. W.H.C. ( Willem ) Tenhaeff. Het was deze al even vermaarde als spraakmakende geleerde die van 1971 tot zijn overlijden in 1981, als persoonlijke vriend, een betekenisvolle invloed op hem had. Tenhaeff schreef tevens het voorwoord van zijn boek ( annex handleiding van de ) 'Astrowatch' in 1980 uitgegeven bij Ankh-Hermes, Deventer. Venker's eigen inzichten, werk en belangstelling voor de astrologie trokken medio tachtiger jaren tevens de bijzondere aandacht van striptekenaar Marten Toonder. Ze correspondeerden regelmatig. De bekende biograaf Dr. Wim Hazeu beschrijft hun vriendschappelijke relatie vrij uitgebreid in zijn boek "Marten Toonder" ( 2012: Bezige Bij, Amsterdam ). Sedertdien zou het gegeven 'tijd' voor Jacob Venker altijd een fascinerend onderwerp blijven. Zo vergeleek hij de vanaf de aarde bekeken schijnbaar chaotische banen van planeten met de gedragingen van het zich al even chaotisch gedragende weer. Systematisch onderzoek leidde in 1984 tot de introductie van een voorspellend kalendarium "De Weerwijzer”. Eind jaren tachtig krijgt hij met zijn onderzoek vrij veel bekendheid doordat hij langs een wetenschappelijke weg wel voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er een verband bestaat tussen de beweging van de ( in ons zonnestelsel verafgelegen ) planeten Mars en Venus, en het weer. Nadat hij daarmee in kringen van klassieke meteorologen aanvankelijk flink wat stof deed opwaaien leidde zijn research in 1988 tot een benoeming als gast-onderzoeker aan de Wageningse Landbouw Universiteit en tot twee wetenschappelijke publicaties die daaruit volgden. Even later won Venker een nationale uitvindersprijs met het ontwerp en de introductie van een handzaam soort regenmeter waardoor het verbruik van drinkwater door overmatig tuinsproeien wordt terug gedrongen ( De Sproeimaat ).

Al even grensverleggend bleek zijn vondst op een ander gebied van de natuurkunde. Door een vanuit het weer gegroeide belangstelling voor golven en golfbewegingen ontwierp hij in 1988 zijn eerste getijdenuurwerkjes waarmee je super nauwkeurig het eb- en vloedgetij kunt aanwijzen en voorspellen. De wijze waarop middels dat uurwerk de relatieve waterhoogte aangewezen kon worden bleek al even revolutionair. Door de recessie van 1992 liep de productie van een polshorloge in Zwitserland spaak. De ontwikkeling kwam daardoor niet verder dan de vervaardiging van een nagenoeg productierijp prototype. Dankzij een concrete hint van zijn oudste zoon ( toen 12 jaar oud ) kwam Venker ertoe dan maar zélf uurwerken te gaan produceren, d.w.z. in eigen onderneming. Dat werd de GETIJKLOK. Er werden tientallen exemplaren geproduceerd.

Culturele bijdragen leverde hij daarmee eveneens, onder meer aan de hand van zijn schitterende, op 17de eeuwse wijze gestileerde geveluurwerken waarmee het getij langs onze kusten wordt aangewezen. In voorkomende gevallen vind je ze aan de gevels van prestigieuze historische panden, zoals bijvoorbeeld aan de Oude Haven in Maassluis en die van het Loodswezen Regio Scheldemonden in Vlissingen. Deze getijdenuurwerken zijn in hun soort bovendien de nauwkeurigste ter wereld. Zo hangt er een exemplaar aan de gevel van het Niationaal Sleepvaartmuseum te Maassluis en een in het Visserijmuseum van Breskens, een enkele keer ook wel eens een bij Rijkswaterstaat zoals in het Topshuis op het eiland Neeltje Jans van de Oosterscheldekering in de provincie Zeeland.

Veel van Jacob Venker's verhaal over het 'verschijnsel 'tijd en het eb- en vloedgetij werd destijds (gedurende de gehele zomer van 2004 ) in Maastricht geëtaleerd. Dat was in het kader van de Heiligdomsvaart die toen in het teken van Augustinus stond. Het betrof een expositie over alle mogelijke soorten uurwerken. "Wij zijn de tijd" heette die expositie die werd gehouden in het 'Museum aan het Vrijthof' ( destijds nog plaatselijk bekend als 'Het Spaans Gourvernement' )

Jacob Venker,staat in meer dan een opzicht bekend als een realist. Maar zeker ook iemand die in al zijn veelzijdigheid sterk wordt gefascineerd door de ons omringende natuur, het heelal, de natuur(-kunde) en de mens die daarin centraal staat. Vooral dit laatste, de mens omdat deze , zoals hij stelt, boven de mineralen, planten- en dierenwereld, onderling communiceert met woorden, teksten, schilderingen, muziek, gebaren en begrippen. Dat is volgens hem ( zelf ook gitarist en autodidact kunstschilder ) het hoogste en mooiste wat er bestaat: De mens die zich in- en uitleeft op en in de door hem of haar geschapen gestalte. (Uur-)Werken van zijn hand hangen worden al geruime tijd in Nederlandse museums geëxposeerd, maar zijn doorgaans realistische schilderijen hangen hoofdzakelijk bij particulieren, minder in eigen land, maar meer daarbuiten, inmiddels in Californië en Zwitserland.

Jacob Venker heeft drie kinderen uit zijn eerste huwelijk. Twee zoons en een dochter.

Klik aan voor zijn afbeeldingen en schilderijen

Referenties:

Van Belle, Jack (presentatie), Andriessen, Jurriaan (regie), (1977): NOS Televisie, Programma 'Zienswijze', "Terugblijk 10 jaar" ( uitzending 10-04-1977 ) Uitgebreid interview met Jaap Venker

Beekman, George (1995 ): "Dubbeldaags tij op de klok", NRC-HANDELSBLAD, Achterpagina van 6.09.95

De Kroon, Maarten (1989): "De Variant van Venker", NRC-HANDELSBLAD, Achterpagina van 20.04.1989

Bos, Eef, ( 4-11-1984 ). Buitenaardse invloeden op het weer, KNMI aangenaam verrast, Weerman Jaap Venker, p.3, Courant 'De Telegraaf", Amsterdam.

Boogert, Huib, (1996 ):, "Opkomend tij zorgt voor piek ongevallen", 4.10.1996, Courant 'De Telegraaf", Rotterdam / Amsterdam ( In het kader van Wetenschapsdag 1996 )

Werf, van der, Harmen,:(10 april 1998 )"Het Getij", Provinciaal Zeeuwse Courant, Middelburg 

Eykman, Joost (1997): "Getijklok van Vlissingen", Bedrijfsblad "Tij&Taal, Rijksinstituut voor Kust en Zee, Rijkswaterstaat, Den Haag.

Euregionaal Management Magazine (1997): Getijklok Rotterdam", Tijdschrift "Uit Europoort kringen" (sectie transport), Uitgeverij L.A. van Beek, Rotterdam

Getijden en ongevallen: "De Telegraaf", 4 oktober 1996, Onderzoekspresentatie door Jacob Venker op Wetenschapsdag, Maritiem Museum van Rotterdam.

Hazeu, W, ( 2012 ): Marten Toonder, Biografie, p.508, 509 e.v. De Bezige Bij, Amsterdam.

Hofman, Oscar, (1997): Special over de GETIJKLOK, "Zon en Maan Gooien met Water", Tijdschrift "KIJK" nr.12, Geillustreerde pers BV, Amsterdam.

Nijboer, ir. M. (1999): "Hoog en laag water in de hal", Bedrijfsorgaan "Kletsnat", Waterschap Friesland,

Redactioneel (1995): "Revolutionaire getijklokken", Maandblad "Profiel" nr 7, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag.

Maandblad voor de scheepvaart "De Blauwe Wimpel", nr 12, 53ste jaargang, 19 december 1998, Leidschendam. Redactioneel (1995): "Revolutionaire getijklokken",

Venker, J. (1996 ) Astronomisch uuwerk Raadszaal, Gemeente St.Anthonis.

Venker, J., Astrowatch, ( 1981 ), Ankh-Hermes, Deventer

Venker, J., (2010): "Hapklare brokken zonder prietpraat. De Eigenboog" , Vaktechnische internet publicatie over technische bijzonderheden ten behoeve van astrologen ( gratis download ), Sint Anthonis.

Venker, J.,(1992), 'Het weer, wetenschap en chaos', Tijdschrift BRES, Nr 153, April 1992, Uitgeverij BRES, Amsterdam.

Venker, J. (1996):."Getijden en ongevallen" , paper empirisch onderzoek, voordracht Wetenschapsdag, Maritiem Museum, Rotterdam.

Venker, J., Beeftink, M.C., (1990): Paper'Mars and Temperature-changes in the Netherlands: An empirical study ', p.240-245, Geo-Cosmic Relations, (Edit.et al. G.Tomassen), Proceedings SREF, Pudoc Scientific Publishers, Wageningen 1990.

Venker, J., (2003) Paper "Posities van de planeet Venus en veranderingen in het temperatuurverloop te De Bilt: Een empirisch onderzoek", St.Anthonis ( gepubliceerd op dit internet onder keuzemenu www.deweerwijzer.nl )

Expositie schilderijen Jacob Venker, "Kunst in Gelre Ziekenhuizen", (Zomer 2018 ), Zutphen.

Venker, J. (september 2018): ‘Eb en Vloed met een Blik op de Klok’, Voortvarend, Uitgave Loodsen Sociëteit Rotterdam.

http://www.deweerwijzer.nl

Klik aan voor zijn afbeeldingen en schilderijen

Contact: getijklok@gmail.com Telefonisch op 06 53711510

Afbeelding hierboven: De door Jacob Venker ontworpen mega-Astrowatch in het planfond van de raadszaal van het gemeentehuis in Sint Anthonis.

Copyright

Kopiëren, vermenigvuldigen en verspreiding of doorgeleiding van de informatie is uitsluitend toegestaan voor niet commerciële doeleinden en met bronvermelding.
Aan deze web-publicatie en de daarbij behorende voorspellingen kunnen geen rechten ontleend worden.