SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN

.

ZIJN SCHILDERINGEN, TEKENINGEN EN UURWERKEN

1996: MEGA ASTROWATCH aan het plafond van de entree in het voormalige Gemeentehuis van Sint Anthonis

Voor meer afbeeldingen scroll je eerst, voorbij de tekst, een eind omlaag

 

Jacob ( Jaap ) Venker ( Haarlem, 1949 )

Biografie

Geboren in 1949 te Haarlem, getogen in Overveen en Heemstede tot 1968. 1968-69, woonachtig in Evansville. Ind. 1970-72, dienstplichtig militair bij de 19de afd. veldartillerie in 't Harde. Vervolgens gedurende de winter en het voorjaar van 1972 in het Zwitserse Arlesheim vlakbij Basel. Van 1974 tot 1979 woonachtig in Naarden en Hilversum. Sedert 1979, met een korte onderbreking van 2009 tot 2010 in Lobith, tot op heden woonachtig in het Noord-Brabantse Sint Anthonis nabij Boxmeer.

Zonder zijn studie ( eerst psychologie, later rechten) te hebben afgerond heeft Jacob Venker altijd gestudeerd en daarbij gestreefd naar verwerving van een zo breed mogelijke kennis. Na de middelbare school woonde hij eind jaren zestig enige tijd in het Middenwesten van Amerika en volgde daar universitair onderwijs. Als jongste telg uit een techneuten geslacht ( grootvader H.W. Venker ooit een bekende Bredase architect en docent bouwkunde aan de KMA, vader H.J.M. werktuigbouwkundig ingenieur en uitvinder van de mosaic-printer voor S.A. Honeywell Bull ) ontwikkelde hij vroeg grote belangstelling voor astronomie, het weer en daardoor de meteorologie. Maar later (1972), met name door zijn belangstelling voor psychologische onderwerpen, raakte hij meer dan buitensporig geïnteresseerd in de serieuze astrologiebeoefening. Aangezien hij een man is van ‘meten is weten’ of ‘eerst zien, dan geloven’ ontdekte hij daardoor de wetenschappelijke kant van dit -overigens ook voor hem- nog altijd omstreden terrein. Dat leidde al vrij vlot daarna (1973) tot zijn ontwerp van een nieuw type horloge, de Astrowatch, en leverde hem dat uiteindelijk tevens een Amerikaans patent op. De destijds nog bekende Zwitserse horlogefabriek Revue-Thommen verzorgde de productie en samen met het bij Ankh-Hermes uitgegeven gelijknamige boek dat hij over dit horloge schreef, betekende dit tevens de introductie van zijn "Micro-astrologie" (1979). Voor de verborgen wereld van astrologen, zowel in binnen- als buitenland was dat een krachtig gewaardeerde, tevens verfrissende nieuwe impuls. Een replica van zijn horloge, met een diameter van anderhalve meter, hangt sinds 1997 permanent aan het plafond van de raadszaal in het( sinds 2022 voormalige )gemeentehuis van zijn woonplaats Sint Anthonis.

In 1971 raakte hij bevriend met de Utrechtse hoogleraar en parapsycholoog prof.dr. W.H.C. ( Willem ) Tenhaeff. Het was deze al even vermaarde als spraakmakende geleerde die van 1971 tot zijn overlijden in 1981, als persoonlijke vriend, een betekenisvolle invloed op hem had.Tenhaeff schreef tevens het voorwoord van zijn boek ( annex handleiding van de ) 'Astrowatch' in 1980 uitgegeven bij Ankh-Hermes, Deventer. Het waren meer zijn filosofische beschouwingen dan zijn ( para-) psychologische inzichten die hem in deze geleerde boeiden. Venker's eigen inzichten, werk en belangstelling voor de astrologie trokken tevens de bijzondere aandacht van striptekenaar Marten Toonder. Ze correspondeerden regelmatig. De bekende biograaf Dr. Wim Hazeu beschrijft hun vriendschappelijke relatie vrij uitgebreid in zijn boek "Marten Toonder" ( 2012: Bezige Bij, Amsterdam ).

Sedertdien zou het verschijnsel 'tijd' voor Jacob Venker altijd een fascinerend onderwerp blijven. Zo vergeleek hij de vanaf de aarde bekeken schijnbaar chaotische banen van planeten met de gedragingen van het zich al even chaotisch gedragende weer. Systematisch onderzoek leidde in 1984 tot de introductie van een voorspellend kalendarium "De Weerwijzer' . Eind jaren tachtig krijgt hij met zijn onderzoek vrij veel bekendheid doordat hij wel voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er een verband bestaat tussen de beweging van de ( verafgelegen ) planeet Mars, ook andere planeten, en het weer. Nadat hij daarmee in kringen van klassieke meteorologen aanvankelijk flink wat stof deed opwaaien leidde zijn research in 1988 tot zijn benoeming als gast-onderzoeker aan de Wageningse Landbouw Universiteit en tot twee wetenschappelijke publicaties die daaruit volgden. Even later won Venker een nationale uitvindersprijs met het ontwerp en de introductie van een handzaam soort regenmeter waardoor het verbruik van drinkwater door overmatig tuinsproeien wordt terug gedrongen.

GETIJKLOK . Al even grensverleggend bleek zijn vondst op een ander gebied van de natuurkunde. Door een vanuit het weer gegroeide belangstelling voor golven en golfbewegingen ontwierp hij in 1988 zijn eerste getijdenuurwerkjes waarmee je super nauwkeurig het eb- en vloedgetij kunt aanwijzen en voorspellen. Door de recessie van 1992 liep de productie van een polshorloge in Zwitserland spaak. De ontwikkeling kwam daardoor niet verder dan de vervaardiging van een nagenoeg productierijp prototype. Dankzij een hint van zijn oudste zoon Axel (toen 12 ) kwam Venker ertoe nu zélf uurwerken te gaan produceren, d.w.z. in eigen onderneming. Er werden er ruim dertig geproduceerd.

Culturele bijdragen leverde hij daarmee eveneens, onder meer aan de hand van zijn schitterende, op 17de eeuwse wijze, gestileerde geveluurwerken waarmee het getij langs onze kusten wordt aangewezen. In voorkomende gevallen vind je ze aan de gevels van prestigieuze historische panden, zoals bijvoorbeeld aan de Oude Haven in Maassluis die van het Loodswezen Scheldemonden in Vlissingen. Deze getijdenuurwerken zijn bovendien de nauwkeurigste ter wereld. Je vindt ze op diverse plekken langs onze kusten, een enkele keer wel eens in museums: Maassluis en Breskens ), maar ook wel als versiering in de entree van een hoofdkantoor van Rijkswaterstaat in Rotterdam.

Veel van Jacob Venker's verhaal over het 'verschijnsel 'tijd en het eb- en vloedgetij werd destijds (gedurende de gehele zomer van 2004 ) in Maastricht geëtaleerd. Dat was in het kader van de Heiligdomsvaart die toen in het teken van Augustinus stond. Het betrof een expositie over alle mogelijke soorten uurwerken die "Wij zijn de tijd" heette en goed gedocumenteerd werd gehouden in het 'Museum aan het Vrijthof' ( destijds nog 'Het Spaans Gourvernement' ) Vlak bij de entree van het museum troffen we toen alle door Jacob Venker ontworpen uurwerken prominent geëtaleerd aan. D.w.z. ook het in 1992 door hem voor een Zwitserse uurwerkfabriek ontwikkelde unieke horloge 'Tidemark' alsmede een Astrowatch.

Jacob Venker, in meer dan een opzicht een realist. Maar zeker ook iemand die in al zijn veelzijdigheid sterk wordt gefascineerd door de ons omringende natuur, het heelal, de natuur(-kunde) en de mens die daarin centraal staat.

Vooral dit laatste, de mens omdat deze boven de mineralen, planten- en dierenwereld, onderling communiceert met woorden, teksten, schilderingen, muziek, gebaren en begrippen. Dat is volgens Venker ( zelf ook gitarist en autodidact kunstschilder ) het hoogste en mooiste wat er bestaat: De mens die zich in- en uitleeft in de door hem of haar geschapen gestalte. (Uur-)Werken van zijn hand hangen worden al geruime tijd in Nederlandse museums geëxposeerd, maar zijn doorgaans realistische schilderijen hangen hoofdzakelijk bij particulieren, minder in eigen land, maar meer daarbuiten, inmiddels in Californië, Zwitserland en België.

Jacob Venker (weduwnaar), heeft drie kinderen uit zijn eerste huwelijk. Twee zoons en een dochter.

Referenties

Van Belle, Jack (presentatie), Andriessen, Jurriaan (regie), (1977): NOS Televisie, Programma 'Zienswijze', "Terugblijk 10 jaar" ( uitzending 10-04-1977 ) interview met Jaap Venker

Beekman, George (1995 ): "Dubbeldaags tij op de klok", NRC-HANDELSBLAD, Achterpagina van 6.09.95

De Kroon, Maarten (1989): "De Variant van Venker", NRC-HANDELSBLAD, Achterpagina van 20.04.1989

Bos, Eef, ( 4-11-1984 ). Buitenaardse invloeden op het weer, KNMI aangenaam verrast, Weerman Jaap Venker, p.3, Courant 'De Telegraaf", Amsterdam.

Boogert, Huib, (1996 ):, "Opkomend tij zorgt voor piek ongevallen", 4.10.1996, Courant 'De Telegraaf", Rotterdam / Amsterdam ( In het kader van Wetenschapsdag 1996 )

Werf, van der, Harmen,:(10 april 1998 )"Het Getij", Provinciaal Zeeuwse Courant, Middelburg 

Eykman, J. (1997): "Getijklok van Vlissingen", Bedrijfsblad "Tij&Taal, Rijksinstituut voor Kust en Zee, Rijkswaterstaat, Den Haag.

Euregionaal Management Magazine (1997): Getijklok Rotterdam", Tijdschrift "Uit Europoort kringen" (sectie transport), Uitgeverij L.A. van Beek, Rotterdam

Getijden en ongevallen: "De Telegraaf", 4 oktober 1996, Onderzoekspresentatie door Jacob Venker op Wetenschapsdag, Maritiem Museum van Rotterdam.

Hazeu, W, ( 2012 ): Marten Toonder, Biografie, p.508, 509 e.v. De Bezige Bij, Amsterdam.

Hofman, Oscar, (1997): Special over de GETIJKLOK, "Zon en Maan Gooien met Water", Tijdschrift "KIJK" nr.12, Geillustreerde pers BV, Amsterdam.

Nijboer, ir. M. (1999): "Hoog en laag water in de hal", Bedrijfsorgaan "Kletsnat", Waterschap Friesland,

Redactioneel (1995): "Revolutionaire getijklokken", Maandblad "Profiel" nr 7, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag.

Maandblad voor de scheepvaart "De Blauwe Wimpel", nr 12, 53ste jaargang, 19 december 1998, Leidschendam. Redactioneel (1995): "Revolutionaire getijklokken",

Venker, J. (1996 ) Astronomisch uuwerk Raadszaal, Gemeente St.Anthonis.

Venker, J., Astrowatch, ( 1981 ), Ankh-Hermes, Deventer

Venker, J., (2010): "Hapklare brokken zonder prietpraat. De Eigenboog" , Internet publicatie over technische aspecten van astrologie ( gratis download ), Sint Anthonis.

Venker, J.,(1992), 'Het weer, wetenschap en chaos', Tijdschrift BRES, Nr 153, April 1992, Uitgeverij BRES, Amsterdam.

Venker, J. (1996):."Getijden en ongevallen" , paper empirisch onderzoek, voordracht Wetenschapsdag, Maritiem Museum, Rotterdam.

Venker, J., Beeftink, M.C., (1990): Paper'Mars and Temperature-changes in the Netherlands: An empirical study ', p.240-245, Geo-Cosmic Relations, (Edit.et al. G.Tomassen), Proceedings SREF, Pudoc Scientific Publishers, Wageningen 1990.

Venker, J., (2003) Paper "Posities van de planeet Venus en veranderingen in het temperatuurverloop te De Bilt: Een empirisch onderzoek", St.Anthonis ( gepubliceerd op dit internet onder keuzemenu www.deweerwijzer.nl )

Expositie schilderijen Jacob Venker, "Kunst in Gelre Ziekenhuizen", (Zomer 2018 ), Zutphen.

 

'Maria in Spain' , Jacob Venker (2022) Acrylic on canvas 30 x 40 cm . In private property, Murcia, Spain.

'Danish yawl', ( 2019 ), Jacob Venker. In pivate property, Zaandam. Acrylic on canvas 30 x 40 cm.

 

Jacob Venker: 'From my hothouse', ( 2016 ), in his own private collection, acrylic on canvas 30 x 40 cm. "Uit mijn plantenkas', privé verzameling Jacob Venker

Still life painting , ( 2016 ), Jacob Venker, in his own private collection, acrylic on canvas 30 x 40 cm. 'Stilleven', privé verzameling Jacob Venker

Jacob Venker: 'Contemplation', ( 2018 ), acrylic on canvas 30 x 40 cm. Private property, Rotterdam.'Overpeinzing', in particulier eigendom, Rotterdam.

Jacob Venker (2021): 'Meisje' / 'Girl', acrylic on canvas 30 x 40 cm. Private property, Wehl, in particulier eigendom, Wehl.

Jacob Venker: 'Tuinvriendje op kommetje' ( Juni 2016 ) Acrylverf op paneeltje, 25 x 25 cm. Eigen verzameling Jacob Venker

 

Jacob Venker: Vissersboot type Flambard Sardinier, Bar Awel LA 92 nabij 'Pointe de Séhar', Bretagne, France, ( Voorjaar / Spring 2014 ), In particulier eigendom / Private collection , acrylic on canvas 40 x 50 cm.

 

Jacob Venker: 'Dans la campagne', (2010) In particuliere verzameling / In private collection, acrylic 51x36 cm on paper

'Hackfort Castle'. Jacob Venker, acrylic 30x40 cm on canvas. Private collection, Granite Bay, California, USA,

 

Jacob Venker (2003): 'Countryside, Provence, France'. Private collection, Nijmegen. Acrylic on paper 51x36 cm

.

'Kromme Jak', Zwolle, Jacob Venker (2010) Particulier eigendom, Utrecht. Private collection Utrecht. Acrylic on paper

 

'Shila'. Jacob Venker. In particulier eigendom. Utrecht (2014). Private collection, Utrecht, The Netherlands, (2014 ) pencil and acrylic on paper 19x26

Jacob Venker: 'Shila', (2014), acryl 23x26 cm. Eigen verzameling Jacob Venker / Private collection Jacob Venker,

 

Poster

 

'Woman in Milan', Jacob Venker Painting, 30 x 40 cm acrylic on canvas. In private collection, Zürich, Switzerland. 2015. Eigendom particuliere verzamelaar, Zürich, CH

"Playing Children" (2012), "Spelende kinderen", In eigen collectie / In private collection, potlood op tekenpapier / pencil on paper /19x26 cm

 
 

Een van de door Jaap Venker - in samenwerking met Jan Six Sr. van Art Promotion Amsterdam - ontworpen legkaarten behorende bij zijn boek "Astrologie anders", Venker en Brouwer, 1979, Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer.

Pentekening door Marten Toonder voor hem en zijn kinderen. Meer over de band tussen Jaap Venker en Marten Toonder vind je in het boek 'MARTEN TOONDER', Biografie, door Wim Hazeu, uitgegeven in 2012 door De Bezige Bij, Amsterdam (Boekpresentatie: in het Letterkundig Museum, 's-Gravenhage)

ANDERE WERKEN ( Tijdmeting )

1992: Getijdenhorloge TIDEMARK - Revue Thommen - La Chaux-de-Fonds, CH

2001: MUSEUM GETIJKLOK , Nationaal Sleepvaart Museum - Maassluis

2000: Wandmodel GETIJKLOK ( 60 cm diameter ) in het kantoor van Rijkswaterstaat

op het voormalig werkeiland 'Neeltje Jans' op de Oosterscheldekering, Burgh-Haamstede, Zeeland..

1981: Astrologisch zakhorloge ASTROWATCH, ontworpen door Jaap Venker en geproduceerd door Revue-Thommen - La Chaux-de-Fonds ( CH ),

Het bijbehorende boek uitgegeven door Ankh-Hermes BV, Deventer

1996: MEGA ASTROWATCH. Jacob Venker. In opdracht van het gemeentebestuur St.Anthonis, Gemeentehuis Sint Anthonis

Ontwerp Jacob Venker - Technische realisatie o.a. door Ad de Jong en 'Tars', Sint Anthonis, Nederland

 

JACOB VENKER

ST ANTHONIS - THE NETHERLANDS

©2018 Copyright: J. Venker, St.Anthonis, NL

.http://www.nationaalsleepvaartmuseum.nl/nl/museum/digitaal/getijklok http://www.deweerwijzer.nl

Contact: getijklok@gmail.com

 

 

.

.