Marten Toonder en Jaap Venker

Verschenen: MARTEN TOONDER Biografie

Auteur: Wim Hazeu

Uitgever: De Bezige Bij, Amsterdam

Datum: 11 oktober 2012 ( Letterkundig Museum, Den Haag )

Op pagina 509 van zijn boek beschrijft Wim Hazeu het feit dat Marten Toonder, bij wijze van dankbetuiging, voor Jaap Venker een pentekening van heer Ollie en Tom Poes maakte. Ofschoon auteur Hazeu wel melding van het bestaan ervan maakt, maakt hij er voor zijn boek geen gebruik van. Totnutoe is die tekening dan ook nog nooit gepubliceerd. Hierdoor groeit de nieuwsgierigheid. Om die een beetje te stillen wordt de tekening hieronder geëtaleerd.

Afmetingen: 210 x 175 mm

Om aan te klikken, want in het boek wordt tevens verwezen naar de Astrowatch (1981)

Contact Jaap ( Jacob) Venker