De GETIJKLOK van Jacob Venker wordt al sinds 2021 niet meer geproduceerd door toedoen van het ophouden te bestaan van de voornaamste toeleverancier van deze uurwerken.

Analoge weergave eb- en vloedgetij

GETIJKLOK

De nauwkeurigste ter wereld.

Getijdenuurwerken van Jacob Venker

 

Foto hieronder ( NIEUW ): GEVEL GETIJKLOK  Loodswezen, Boulevard de Ruyter, Vlissingen .Klik aan: website Loodswezenklok. Opmerking: De oorspronkelijk emaillen wijzerplaat werd later vervangen door een minder kwetsbaar roestvrij stalen exemplaar.

Getijklok Loodswezen / Dutch Pilots

Foto hieronder: GEVEL GETIJKLOK  aan kopgevel van het Nationaal Sleepvaartmuseum aan de zo schilderachtige Oude Haven van Maassluis. Foto: Wikipedia,  M. Minderhout. Rechtstreeks naar Nationaal  Sleepvaartmuseum
 GEVEL MAASSLUIS

UPGRADINGS 2014

Maeslantkering, Hoogheemraadschap Delfland, Hoek van Holland, Getij Hoek van Holland

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 'Getijklok Den Helder' ten behoeve van Gemaal Helsdeur, Den Helder..

UPGRADING 2013
Foto hieronder: Getijklok ( wandmodel, diam. 59 cm ) van het Ir. J.W. Tops-huis van Rijkswaterstaat op de Oosterscheldekering ( Zeeland ). Deze klok was in 2013 onderhevig aan een upgrading in opdracht van Rijkswaterstaat. Dit gebeurde in samenwerking met VolkerRail ( Volker Stevin ). Deze upgrading hield onder meer in dat de hard- en software werden vernieuwd waarbij tevens de componentenreeks werd aangepast aan het veranderde locale getij van "Roompot Buiten' aan de Oosterschelde-monding, oftewel de buitenzijde van de stormvloedkering.

topshuis

Hieronder: Oosterscheldekering, Burgh-Haamstede. Foto: RWS

 

Foto hieronder: De Getijklok in de nieuwe entree van het Kon.NIOZ op Texel. Het getij van het Marsdiep kent tijdens springtij een langdurig hoog water.

 

Klik aan: Interview met Jacob Venker over het getij en de GETIJKLOK in het tijdschrift  'KIJK'.

EB en VLOED ontstaan door de aantrekkingskracht van maan en zon, waarbij de maan de meeste kracht uitoefent.
Langs onze kusten heerst een dubbeldaags tij. Ieder etmaal rijst en valt het water twee keer.

( Meer achtergronden over het onstaan van ons getij vind je in onze apeciale site over  GOLVEN, die overigens veelvuldig wordt geraadpleegd door leerlingen HAVO-1 natuurkunde ).
In gemiddeld 12 uur en 25 minuten maakt de rode wijzer een omwenteling. De cijfers zijn de uren voor en na hoog of laag water (HW en LW). Draaiend over de wijzerplaat komt de wijzer, die tevens als 'peilstok' fungeert, dieper of minder diep in het water te staan. Is het hoog water -de wijzer staat loodrecht onder de aanduiding HW- dan ligt deze in zijn volle lengte over het blauwe vlak. Het water is dan als het ware tot het topje van de ‘peilstok’ gerezen.
Het duurt gemiddeld 6 uur en 12,5 minuten van hoog tot laag water. Maar langs onze kusten, bijvoorbeeld bij Harlingen, duurt het doorgaans wel acht uur alvorens na hoog water de ‘peilstok' weer helemaal 'droog valt' en deze linksonder bij LW komt te staan. We zien een dergelijke scheve verdeling van het verloop overigens ook ter hoogte van IJmuiden, Noordwijk en Scheveningen (zie afbeelding hierboven).
De gemiddelde duur van hoogwater tot hoogwater is 12 uur en 25 minuten. Maar gedurende de ene week komen de getijgolven sneller, en daarna weer trager. Deze versnellingen en vertragingen hangen samen met de stand van de maan en de zon ten opzichte van elkaar. Een mechanisch getijdenuurwerk zou hierdoor al heel snel uit de pas met het getij gaan lopen en afwijkingen van soms wel twee uur gaan vertonen. Dat komt omdat die alleen maar rekening met de bewegingen van de maan. Bij deze ultra moderne, in Nederland ontwikkelde, GETIJKLOK is dat niet meer het geval. Die houdt rekening met bijna alle getijdegolven en waterbewegingen (Rijkswaterstaat hanteert 94 golven; de Getijklok -aldus- ook). Daarom wordt het uurwerk aangestuurd door een  home-computer die ruim 95 % van alle afwijkingen compenseert. Hierdoor loopt deze klok vrijwel geheel synchroon met ieder gewenst getij en is de Getijklok daarom ook het nauwkeurigste getijdenuurwerk ter wereld.
Stroming. Staat de wijzer voor HW op het linker pijltje (links onder) dan is het rijzende water even ‘stil’ en dan ook vrijwel zonder stroming. Even daarna gaat het in de tegenover- gestelde richting stromen. Bij het rechter pijltje  is het vallende water opnieuw even stil en zal de stroming opnieuw gaan kenteren. Zo is het rijzen en vallen van het water makkelijk af te lezen en te voorspellen. Meer over het onderwerp stroming? ga dan opnieuw naar Golven.
Aan de linkerkant van dewijzerplaat zijn -4 of soms -5   t.m. -1 de uren voor hoog water (HW).
HW (0) = hoog water en rechts 1 t.m. 5, soms 7, de uren na hoog water. LW = laag water. Het laagwatertijdstip is een gemiddelde.

Klik deze: Berekening van het getij. Hoe de Getijklok pc het getij berekent.

De Maan als voornaamste getijverwekker.

Iets over het ontstaan van de Getijklok


Foto hieronder: De in 1990 door Jacob Venker ontworpen "TIDEMARK" van de bekende Zwitserse horlogefabriek  REVUE-THOMMEN 

Afbeelding hierboven: Een uniek collectors item: Het werkende prototype uit 1992 van de nimmer in productie genomen TIDEMARK van Revue-Thommen  .

TIDEMARK   Een der bekendste Zwitserse horlogefabrieken is wellicht REVUE-THOMMEN in La Chaux-de-Fonds. Met name THOMMEN kreeg een internationale reputatie en is bekend geworden door hun precisie- instrumenten zoals hoogtemeters voor vliegtuigen en alpinisten. Sinds 1859 maakt men daarnaast ook nog de meest mooie mechanische horloges die je vooral ziet om de pols van outdoor sporters en in het verleden ook wel om die van Amerikaanse presidenten (o.a. die van LBJ). Dit ietwat duurdere merk is minder bekend in Nederland, maar vrij prominent aanwezig in Duitsland, Japan, Noord- en Zuid-Amerika . In hun "Collection MARK " zou ook een getijdenhorloge passen dat de naam TIDEMARK zou gaan dragen. Vanuit diverse landen waren reeds ontwerpen aangedragen, maar geen enkele kon de goedkeuring van de directie wegdragen totdat Jacob (Jaap) Venker met zijn polaire projectie van de getijvorm ten tonele verscheen en daarvoor een wijzerplaat ontwierp. Dat gebeurde in 1991. Er werden contracten getekend en vervolgens werd ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van een tweetal prototypes. Een niet-werkend en een werkend. Maar toen kwam er tegenslag. Want in 1992 brak de Golfoorlog uit en de malaise sloeg alom toe. Kort daarna begon een recessie, 'last but not least' in de horlogebranche. Revue-Thommen cancelde het project en het bleef bij de vervaardiging van twee prototypes (zie foto hierboven van het werkende exemplaar). Bovendien ging een der belangrijkste toeleveranciers over de fles waardoor het project, ook in een later stadium, niet meer van de grond getild kon worden. Ontwerper Jacob Venker liet de moed niet zakken en besloot toen in eigen beheer getijdenuurwerken te gaan vervaardigen. Revue-Thommen gaf de auteursrechten terug aan de ontwerper. Daarmee werd de geboorte van de GETIJKLOK een feit. Dan wel niet als horloge, maar nu als een flinke wandklok met een diameter van maar liefst 60 cm en een gevelklok met iedere gewenste diameter. Klokken die bovendien aanmerkelijk nauwkeuriger zijn dan welk getijdenhorloge dan ook.  Een enkele keer kom je het (zeldzame) prototype van de TIDEMARK nog wel eens tegen in een expositie. Voor het laatst was dat gedurende de gehele zomer van 2004 in het Maastrichtse 'Museum Spaans Gouvernement'  aan het Vrijthof

 


Bijzonderheden van een Getijklok
- Het uurwerk wijst bijzonder nauwkeurig aan doordat het product een combinatie van analoog en digitaal is ( Op basis van maximaal 120 harmonische componenten is deze klok even nauwkeurig als de officiële Getijtafels van Rijkswaterstaat. De klok wordt aangestuurd als volgt:

Specificaties

- Een microprocessor systeem met ingebouwde tabellen voor minstens 11 jaar ten behoeve van de getijden plek waarvoor de klok gebouwd wordt.

- Minder dan 3 Watt energiegebruik

- Afmetingen: ongeveer 8cm (hoog) x 16 cm (breed) x 14 cm (diep)

- Alle informatie is op het ingebouwde LCD-display aanwezig.

- Eenvoudige bediening en installatie

- Zeer nauwkeurige ingebouwde eigen klok

- Uitgebreide handleiding met specificaties van de gegenereerde tabel, zodat een eventuele update door derden kan worden gedaan.

- De bestaande interface kan worden gebruikt (aansluiting met DB25 male)

- De wijzerplaat is goed afleesbaar door een klokdiameter van 60 cm.

- Uniek, ongemeen levendig en aanschouwelijk is de combinatie van de wijzer met de getijvorm waardoor de gemiddelde relatieve waterhoogte en stromingsrichting permanent worden aangewezen waardoor het getij ook echt gaat leven.

- De getijdenweergave is specifiek voor iedere plek die je maar wilt,  langs elke kust, waar dan ook ter wereld.

- Eveneens zichtbaar gemaakt zijn de zeer plaatselijk bepaalde stromingsgegevens, zoals de kenteringsmomenten van de stroming.


collage

 

GETIJKLOKKEN... Waar  vind je ze ( Gallery )
Je vindt deze klokken meestal vrij prominent aanwezig in infocentra en soms ook in musea. Maar vaak ook in de entree van organisaties die met het maritieme, het nautische, de kust en het (maritieme) leefmilieu te maken hebben. Vaak hanteert men ze om praktische redenen vanwege hun grote nauwkeurigheid (operationeel), maar ook omdat men ze mooi en fascinerend vindt.

 

Klik aanEngelstalig:   TIDE CLOCK in English  

Duitstalig: Gezeitenuhr

Franstalig: FRFLAG < La Marée Biquotidiènne sur l'Horloge >

Voor de site over eigenschappen van GOLVEN en stromend water klik je hier

Bezienswaardig
Waar je langs onze kusten de effecten van het getij mooi kunt waarnemen en doorgaans vanwege de sterke getijstroom daar ook beter niet te water kunt gaan. Ga dan eens kijken naar de stroming bij de Oosterscheldekering (Waterland Neeltje-Jans in Zeeland)....aan de uiteinden van de havenhoofden van Scheveningen,.... aan de oever van het Marsdiep bij den Helder (met een buitengewoon sterke getijstroom),...het Eierlandse gat tussen Texel en Vlieland,....aan de oevers van Nieuwe Maas in Rotterdam of ten westen daarvan de Nieuwe Waterweg ter hoogte van Maassluis tijdens en rondom hoog water wanneer we de rivier naar binnen kunnen zien stromen. Zo ook de Zeeschelde in het centrum van Antwerpen en de Seine ter hoogte van Caudebec-en-Caux bij Rouen. Het getij op de Seine is overigens nog goed waarnbeembaar  tot 140 kilometer landinwaarts en in Nederland in de Maas zelfs nog tot even voorbij Oss. Schrik niet, want ook in Gouda kom je nog een vrij spectaculair getij tegen met een verloop van -wis en waarachtig- toch nog twee meter.  
Minder opvallend maar wél gevaarlijk: Muien
Langs alle stranden kunnen muien voorkomen. Bij afgaand tij wordt het water hier –via een ongewoon sterke ebstroom tussen twee, vaak nog nét onzichtbare, zandbanken door- tot ver naar buiten toe gezogen. Het op die plek te water gaan is uiteraard levensgevaarlijk. U let daarom altijd goed op de aanwijzingen en verboden van de plaatselijke reddingbrigades. Ervaren strandjutters hebben doorgaans ook een formidabel inzicht waar deze muien zich bevinden omdat ze, bij opkomend tij,  juist op die plekken, nogal eens hun buit aantreffen. Maar tegenwoordig, met al die containerschepen van waaraf doorgaans weinig in zee kukelt, is die buit daardoor ook niet meer zo groot als vroeger. Voor meer over gevaarlijke muien of ga je naar www.muien.nl  met zeer uigebreide informatie.

Een poging het Marsdiep bij den Helder per roeiboot over te steken is  al evenzeer levensgevaarlijk. De overkant haalt u niet aangezien de buitengewoon sterke stroming u, afhangende van het tij, hetzij tot ver in de Noordzee, danwel tot ver in de Waddenzee zal wegzetten. Zonder levensreddende assistentie van de KNRM (zie foto hieronder) of de plaatselijke reddingsbrigade, kom je waarschijnlijk nooit meer terug. Op een poging tot oversteken staat dan uiteraard ook een fikse boete. 

 

KNRM reddingboot Adriaan Hendrik ( Egmond aan Zee ) Foto: Marga

 

Wadlopen...? Dat doe je uiteraraard altijd onder leiding van een ervaren gids. Want is het laag water geweest terwijl je midden op een plaat of wad staat, maakt dat even later alles blank komt te staan en je daardoor volkomen gedesoriënteerd bent en je niet meer weet welke richting je moet oplopen om veilig de wal te  kunnen bereiken. Hierdoor verdrinken mensen nog vrij regelmatig. Pas dus goed op eer je je op een wad of plaat begeeft! Lees maar eens het KNRM-verslag "Wadlopers tot hun middel in het water":


Met hoeveel meter gaat het water op en neer?
Aan onze kusten varieert dit van een dikke vier meter bij Vlissingen tot ruim twee meter in de Waddenzee. In Frankrijk, ter hoogte van Saint Malo aan de noordkant Bretagne, tot wel dertien meter.  Aan de zuidkant van Bretagne bedraagt het verloop evenwel 'slechts' vier à vijf meter.  
 
Afbeelding hieronder: Getijkrommen van de Nederlandse kustwateren. Bron: RIKZ / Rijkswaterstaat / Sdu, Den Haag.

CURVES.JPG

MSW Monitoring systeem water van Rijkswaterstaat en het actuele getij Nederlandse kustwateren

Afbeelding: Op tal van punten langs onze kust en de grote rivieren in Nederland wordt door RWS de waterstand nauwkeurig gemeten. Op de linker foto het meetstation in IJmuiden. Op de rechter foto zien we de peilmeter van dit station waarbij, onder de zwarte deksel in een put, een vlotter op het water drijft. De metingen worden naar een centrale databank doorgeseind. (eigen foto )


Engeland en Frankrijk. Ter hoogte van St.Malo en de Mont St Michel (Bretagne, Fr.) lopen de platen onder met de snelheid van een galopperend paard. Maar ook langs de krijtrotsen van Engeland en Normandië dient men buitengewoon alert en voorzichtig te zijn. Je kunt vanaf een smal strandje onderaan een vijfenzeventig meter hoge krijtrotsen- kust namelijk niet maar zo even snel naar een veilge hoogte lopen. In een rap tempo word je door het water omsingeld. In Engeland in het locale bestuur soms wel eens nalatig bij het aanpassen van bordjes waarop zomer- of wintertijden vermeld staan. Eenmaal onderaan een krijtrots loert het gevaar dan opeens van twee kanten. Enerzijds is dit het water dat met centimeters per minuut rijst en anderzijds dreigt het risico van regelmatig naar beneden vallende rotsblokken. Ook sportvissers, die zich hoog en droog op een Bretonse rots wanen, laten zich al turende naar hun dobbertje nog wel eens door het water omsingelen en moeten dan zes uur(!) wachten alvorens de natuur zelf hen weer zal bevrijden. Betrouwbare getijtafeltjes zijn overigens in de meeste kiosken kostenloos verkrijgbaar. In ons eigen land worden de "Getijtafels van Nederland"   al ruim een eeuw lang ieder jaar berekend door Rijkswaterstaat en uitgegeven door de Sdu. Maar die zijn dan uiteraard niet kostenloos.
We onthouden tot slot nog even dat getijdenwateren in feite de 'longen' van onze zeeën zijn. De reinigende werking van het getij is, juist in dat milieu, enorm groot. Estuaria worden daarom dan ook wel de kraamkamers van het leven in de zee genoemd. Geen wonder ook dat we zo zuinig op onze Waddenzee (behoren te) zijn. Maar uiteraard ook op de Zeeuwse wateren die zo'n zelfde reinigende werking hebben. 

Vaarwegmarkering in de ebstroom van het Marsdiep ..

Meer over de GETIJKLOK lees je in ( over de auteur ):

MOOIE FOTO SITE MAASSLUIS GETIJKLOK van Edward McDunn https://fotografie54.wordpress.com/2017/01/11/getijklok-maassluis/


Beekman, George (1995 ): "Dubbeldaags tij op de klok", NRC-HANDELSBLAD, Achterpagina van 6.09.95,
Werf, van der, Harmen,:(10 april 1998 )"Het Getij", Provinciaal Zeeuwse Courant, Vlissingen/Middelburg 
Hofman, Oscar, (1997): Special over de GETIJKLOK, "Zon en Maan Gooien met Water", Tijdschrift "KIJK" nr.12, Geillustreerde pers BV, Amsterdam.
Nijboer, M. (1999): "Hoog en laag water in de hal", Bedrijfsorgaan "Kletsnat", Waterschap Friesland,
Eykman, J. (1997): "Getijklok van Vlissingen", Bedrijfsblad "Tij&Taal, Rijksinstituut voor Kust en Zee, Den Haag.

Over de Getijklok in andere tijdschriften.

Euregionaal Management Magazine (1997): Getijklok Rotterdam", Tijdschrift "Uit Europoort kringen" (sectie transport), Uitgeverij L.A. van Beek, Rotterdam
Getijden en ongevallen: "De Telegraaf", Onderzoekspresentatie door Jacob Venker op Wetenschapsdag, Maritiem Museum van Rotterdam.
Redactioneel (1998): Rubriek "Echo’s" Getijklok Rotterdam, Maandblad voor de scheepvaart "De Blauwe Wimpel", nr 12, 53ste jaargang, 19 december 1998, Leidschendam.
Redactioneel (1995): "Revolutionaire getijklokken", Maandblad "Profiel" nr 7, voor medewerkers Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag.
Een buitengewoon informatief boekje over het getij vind je in de boekhandel en is getiteld "Het Getij en Wij"; in 1996 uitgegeven naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de "Getijtafels voor Nederland" door de Sdu te Den Haag. ISBN 90 12 08409 1

Voor de site over eigenschappen van GOLVEN en stromend water klik je hier


schiergetij


GETIJKLOK  Copyright©1990-2010: JACOB VENKER – SINT ANHONIS – NEDERLAND

link: Meer over stroming en golven, klik je hier.

link: Wie is Jacob Venker ( ontwerper van de Getijklok )

GETIJKLOK wordt vertegenwoordigd door


De GETIJKLOK werd vervaardigd door MESA - St.Anthonis. De productie is echter gestaakt sinds juni 2021. Er wordt momenteel naar een nieuwe producent gezocht.


De GETIJKLOK is ook buiten het Koninkrijk der Nederlanden auteursrechtelijk beschermd.

GEZEITEN-UHR

Tiden-Uhr / GETIJKLOK Jacob Venker

MASGEV.JPG

Kennt man nun die Historie in Bildern, so gilt es die traditionsreiche Schifffahrtsgeschichte, ebenfalls ortsprägend, im "Nationaal Sleepvaartmuseum"  zu erkunden. Das Museum deckt alle Geheimnisse und Eigenheiten der Schleppschifffahrt per Video, Poster, Modellkonstruktion, Bücher oder Fotografie auf. Eine "Getijklok", eine Gezeitenglocke, läutet die durch Mond uns Sonne bestimmten Ebbe- und Flutzeiten bzw. den Gezeitenzyklus genauestens ein. Die ultramoderne, mechanisch betriebene Uhr wurde von Jacob Venker gebaut. In einem kleinen Museumsshop stehen Souvenirs der Schifffahrtthematik zum Kauf.

GEZEITEN-UHR

Getijklok Loodswezen / Dutch Pilots

 

MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM

JACOB VENKER - 5845BL St Anthonis - The Netherlands

Contact getijklok@gmail.com PHONE: 0031 (0)6 53711510

GETIJKLOK